Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Projekt konkursowy rozbudowy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Projekt: 2003


Współautor: Stanisław Terlikiewicz