Muzeum Śląskie w Katowicach

Projekt konkursowy koncepcji architektonicznej głównego gmachu Muzeum Śląskiego  w Katowicach

Projekt: 2006


Współautor: Stanisław Terlikiewicz