Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
SP ZOZ we Wrocławiu

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zintegrowanego bloku operacyjnego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
SP ZOZ, przy ul. Rudolfa Weigla 5 we Wrocławiu.

Projekt: 2010