Zespół szkół muzycznych w Poznaniu

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku zespołu szkół muzycznych w Poznaniu.

Projekt: 2014


Współautorzy: Jakub Korfanty, Aleksander Palka