Hotel Domino w Głubczycach

Hotel Domino w Głubczycach.

Projekt: 1998–1999
Realizacja: 1998–2000