Hotel Novotel Bronowice Kraków

Modernizacja i przebudowa części niskiej hotelu Novotel Bronowice Kraków