Klub Studentów Medycyny w Katowicach Ligocie

Klub Studentów Medycyny w Katowicach Ligocie.

Projekt: 1996
Realizacja: 1996