Rewitalizacja zabytkowego parku w Katowicach – Giszowcu

Projekt koncepcyjny zagospodarowania i rewitalizacji zabytkowego parku w Katowicach – Giszowcu.


Projekt: 1999