Szpital Miejski w Chorzowie

Kompleksowa modernizacja zabytkowego zespołu szpitalnego w Chorzowie, przy ul. Strzelców Bytomskich 11, z oddziałami łóżkowymi (na 200 łóżek): chirurgii ogólnej, urazowo – ortopedyczny, laryngologiczny, OIOM, dwa oddziały internistyczne, oddział neurologiczny.
Rozbudowa o nowe kubatury zawierające: blok operacyjny (4 sale), centralna sterylizacja zespół diagnostyczny, apteka szpitalna, centralne laboratorium. Dodatkowo zakres zagospodarowania terenu – drogi, zieleń, mała architektura.

Powierzchnia użytkowa całkowita: 11.000 m2