Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach–Ochojcu

Oddział Psychiatrii ŚAM w Górnośląskim Centrum Medycznym
w Katowicach – Ochojcu.

Projekt i realizacja: 2000