Klinika 2000 w Katowicach

Projekt oddziału łóżkowego KLINIKI 2000 w Katowicach
KLINIKA 2000 K. Mróz  Sp .jawna
40-851 Katowice, ul. Żelazna 1

Projekt: 2008
Realizacja: 2008