Klinika Ginekologii i Położnictwa Femina w Krakowie

Klinika Ginekologii i Położnictwa FEMINA  – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowana w Krakowie, os. Kliny Zagaje.

Projekt: 2001