Szpital Dziecięcy w Zielonej Górze

Koncepcja budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka
przy Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze

Powierzchnia użytkowa: 14634 m2