Szpital Geriatryczny w Katowicach

Pawilon diagnostyki RTG w Szpitalu Geriatrycznym.
Katowice, ul. Morawa 31.

Projekt: 1999
Realizacja: 1999– 2000