Szpital Miejski w Sosnowcu

Nowy pawilon szpitalny Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3.
Zawiera zintegrowany zespół operacyjny na sześć sal, z zapleczem socjalno-szatniowym i częścią wybudzeniową, OIOM na 7 stanowisk, wielospecjalistyczną przychodnią przyszpitalną, kondygnację techniczno–magazynową i gospodarczą.

Powierzchnia użytkowa całkowita: 3.800 m2
Kubatura: 19.600 m3


Projekt: 2014

www.szpital.sosnowiec.pl