zespół

szef:
Krzysztof Gorgoń

zespół i pracownia:
Urszula Gruczyk, sekretariat
Kornelia Zawadzka

współpraca przy konkursach:
Stanisław Terlikiewicz
Marcin Morga (wizualizacje: fatamorgana.com.pl)

współpracownicy 1992-2014:
Anna Struska
Maria Cieślik
Bartosz Mandrysz
Karol Frączek
Łukasz Chmiel
Aleksandra Nawrat
Ewa Prejs
Grzegorz Derda
Bożena Chowaniec
Edward Mazik
Krzysztof Grudniok
Piotr Świtalski